LUCAS PLANSCHER

Lukasgillet i Lund grundades 1898 av konsthistoriker, konstkritiker och konstintresserade. Lukas var enligt traditionen inte bara evangelist utan också målare och läkare.

Bland gillets medlemmar finns därför inte bara konstnärer, konsthistoriker och konstintresserade utan bl a också många läkare.

Varje år samlas Lukas målarna och målar planscher om något som hänt under året, och där någon medlem i Lukasgillet figurerat…

Normalt är mina planscher i format c:a 1,3 x 2 meter, ibland något mindre, enstaka gånger större.

Text till planscherna finns på Lukasgillets hemsida.

Att ha roligt genom att roa andra

Dessa sanningens ord gäller inte bara Lukasgillets målande bröder utan också de karnevalister som vart fjärde år förvandlar Lund till ”karnevalernas stad” med självförverkligande upptåg i Konstifik, cirkus och karnevalståg. En som haft roligt på detta vis är Per Lindström, som skrivit Lundakarnevalens historia. Elva stycken har han själv, som tärningarna visar, upplevt på plats med kamera, block och penna. I bildens centrum en variation av Picassomålningen Harlequin och Pierrot, nu med studentmössor, medan rutorna under Pers ansikte är inspirerade av omslaget till hans Karnevalshistoria.

Lukasplansch 2015 (3 x 1,75 m)

Lukasplansch 2015 (3 x 1,75 m)


Lukas plansch 2014 nästan färdig): Sixten Nordströms föredrag Odödliga ögonblick…

Lukas plansch 2014 nästan färdig): Sixten Nordströms föredrag Odödliga ögonblick…


Surrealism på frammarsch i Lund 2013

Surrealism på frammarsch i Lund 2013


Danae & Europa Guldmyntfoten och andra fötter 2012

Danae & Europa
Guldmyntfoten och andra fötter 2012


Dr Vilks Anatomie der Kunst 2004

Dr Vilks Anatomie der Kunst 2004


Hommage till Birger Bergh 2008

Hommage till Birger Bergh 2008


Ljung uti Lund och Lund uti Ljung (efter TV-program)

Ljung uti Lund och Lund uti Ljung (efter TV-program)


GAD och GAN 1998

GAD och GAN 1998