INTERVIEWS AND ARTICLES IN NEWSPAPERS

Några intervjuer som rör etik

Kristina Lindh, Vägvisare på liv och död

Artikel om Smer, intervju med Barbro Westerholm och Göran Hermerén

Aftonbladet den 19 april 2019.

Reviderade EU-regler mot forskningsfusk

Mindre fokus på syndabockar – hela forskningsmiljöer granskas.

Intervju av Maria Lindh. LUM Lunds Universitet Meddelar, nr 2, 2018, sid 6-7.

Nu fokuserar Europa på forskningsetik. Tidningen Curie. Vetenskapsrådet.

Intervju av Anders Nilsson. 13 december 2017

Människor vill inte tänka på sin död.

Smålandsposten den 2 december 2017. Intervju av Jan Bärtås.

Ethical challenges for basic and translational stem cell research

15. Nase fakulta. Informacní bulletin. Lékarské fakulty. Masarykovy univerzity

Martina Vrablikova interviews Göran Hermerén

More clarity needed in communicating benefit-risk data to patients

EBCnews, London, Spring 2013, sid 24-25

Becky McCall interviews Göran Hermerén

Om SMERs rapport om assisterad befruktning

Sydsvenskan den 1 mars 2013

Sara Håkansson intervjuar Göran Hermerén

Om lagförslag för viss registerforskning

VRs nättidskrift Curie den 28 februari 2013

Siv Engelmark intervjuar Göran Hermerén

Om vilken som kan bli den första ärftliga genetiska modifieringen av en människa

Forskning och framsteg, 2, 2013, sid 16

Per Snaprud intervjuar Göran Hermerén

Om spermadonation och genetiskt samband

i ICON Magazine den 14 februari 2013

Maria Lindholm intervjuar Göran Hermerén

Om jungfrufödsel och handel med könsceller

i Svenska Dagbladet 8 januari 2013

Anna Lagerblad intervjuar Göran Hermerén

Om dagens forskningsetiska ramverk

i Curie, VRs webtidning oktober 2012

Carin Mannberg-Zackari intervjuar Göran Hermerén

Om forskningens sociala och etiska ansvar

Bilaga till Dagens Industri, Oktober 2012

Fredrik Dhejne intervjuar Göran Hermerén

Om kontakter mellan industrin och strålforskare

Tidskriften Ny Teknik, nr 22, 30 maj 2012

Monica Kleja intervjuar Göran Hermerén

Om medicinsk etik

Tidskriften Sans, 3, 2011, sept -okt, sid 10-17

Christer Sturmark intervjuar Göran Hermerén och PC Jersild

Om oredlighet i forskning och det existerande regelverket

Universitetsläraren 7/2011, sid 4.

Marie-Louise Samuelsson intervjuar Göran Hermerén

Ethics and patents in biotechnology

Gazette/In & around the Office 11/09: 20-21

Rainer Osterwalder intervjuar Göran Hermerén

Om Terri Schiavo och aktiv dödshjälp

Aftonbladet 27 mars 2005, sid 7

Annika Sohlander intervjuar Göran Hermerén

Om terapeutisk kloning

Kyrkans tidning nr 10, 4-10 mars 2004, sid 24.

Elisabet Sandberg intervjuar Göran Hermerén

Om kloning av människan

Aftonbladet den 22 januari 2004

Malin Ekmark intervjuar Göran Hermerén

I professorns kaos ryms livsviktiga frågor

Ystads Allehanda den 8 oktober 2004

Om kommersiella intressen i forskningen

Forskning & medicin, 2003, nr 1, sid 24-25

Peter Tillhammar intervjuar Göran Hermerén

Om vardagsmoral

Siftidningen 2/03, sid 19-21

Anita Täpp intervjuar Göran Hermerén

Om vardagsetiken i vården

Vårdfacket 20/91, sid 10-11

Maria Ejd intervjuar Göran Hermerén

Om livstestamente

Sydsvenskan 16.2.1998

Claus Granath intervjuar Göran Hermerén

Om etik i tandvården

Tandläkartidningen 1997, nr 12, sid 11-13

Christina Halling intervjuar Göran Hermerén

Om medicinsk turism m.m.

LUM Feb 1997, nr 2, sid. 12-13

Solveig Ståhl intervuar Göran Hermerén

Om prioriteringar

Tidningen Dagen 10 april 1992

Cecilia Nydevik intervjuar Göran Hermerén

Om aktiv dödshjälp

Svenska Dagbladet den 28 oktober 1991

Andra intervjuer om mer allmänna frågor

Professorn vill gärna skriva och måla

Sydsvenskan 4 september 2003

Text Elisabeth Granlund, foto av Rolf Olsson

Varför inte tvärtom?

Sydsvenskan lördagen den 27 april 2002

Anders Fagerström intervjuar Göran Hermerén

Om sommarens seglingar

NST den 12 oktober 1998

Erica Elmberg intervjuar Göran Hermerén och Agneta Ljungberg

Några egna artiklar i massmedia

”Smear: förändra inte i sjukvården utan etisk analys”

(Med Chatrine Pålsson Ahlgren m fl)

Dagens samhälle den 12/4 2019.

“Tillåt surrogatmödrar i Sverige”

(med Kjell Asplund och Lotta Eriksson)

Svenska Dagbladet den 28 februari 2013

“Död kan ge liv”

Sydsvenskan/Opinion

22 julli 2011

“Övning ger säkerhet i vården”

tillsammans med Li Felländer-Tsai, Mats Hansson och Ingemar Ihse

Sydsvenskan/Opinion 24 januari 2011

“Forskning om nanopartiklar får stora etiska konsekvenser”

tillsammans med Daniel Tarschys, Nils-Eric Sahlin och Jan Wahlström

Dagens Industri okt 2010

“Designade barn?”

Sydsvenskan/Aktuella frågor

14  februari 2009

Organbrist ger onödigt lidande

Sydsvenskan/Aktuella frågor

22 april 2005

Högt pris för DNA-register

Sydsvenskan/Aktuella frågor

22 april 2005?

Forskningen behöver ny uppsättning etiska regler

Dagens Forskning

4-5 november 2002

Etiska vårdproblem ställs på sin spets

Svenska Dagbladet/Under strecket

27 januari 1992

Nyligen TV-sända presentationer eller presentationer utlagda på internet

De svåra besluten – etiska dilemman vid behandlingsbegränsningar och livsuppehållande behandling

Länk till Statens Medicinsk-Etiska Råds (Smers) hemsida:

http://www.smer.se/webbfilmer/etikprisseminarium-de-svara-besluten-etiska-dilemman-vid-behandlingsbegransningar-och-livsuppehallande-behandling/ .

Etikpriset oktober 2017

Länk till Statens Medicinsk-Etiska Råds (Smers) hemsida: http://www.smer.se/webfilmer/etikprisseminarium

Statens Medicinsk-Etiska Råd presenterar ny utredning om assisterad befruktning

den 28 februari 2013, pressmöte på Socialdepartementet.

http://www.svt.se/nyheter/svtforum/utredning-om-assisterad-befruktning,

Göran Hermerén ca 5.15 min in i klippet.

Från symposium ordnat av Fysiografiska sällskapet

Filmen: Frågor och svar om assisterad befruktning

http://www.ur.se/Produkter/175494-UR-Samtiden-Den-oandliga-reproduktionen-Fran-stork-till-provror?q=provr%C3%B6r

Från konferens ordnad av Vetenskapsrådet

Filmen: Rätten till sin egen död

http://urplay.se/Produkter/177984-UR-Samtiden-Doden-en-del-av-livet-Ratten-till-sin-egen-dod

Möte på Läkaresällskapet i Stockholm 19 mars 2019 om styrning av sjukvården, med fokus på skillnaden mellan “Bör”-bilden (Hur det borde vara enligt lagar och etiska principer) och “Är”-bilden  (hur det faktiskt går till). Efter Gunnar Akners introduction följer mitt inlägg, sedan följer övriga talare.

https://www.youtube.com/watch?v=WIVTeghC2io.

Statens medicinsk-etiska råd, etikens dag den 12 december i Bankhallen  i Stockholm. Temat var ”Styrmodeller i sjukvården – var kommer etiken in?”. Mitt föredrag kommer som del 8. Klicka i bilden överst till höger, om det inte kommer fram direkt: då kan man välja vilka inlägg man vill se.