RECENT PUBLICATIONS

bild-453priomvardebok-207x300georg-bok-859x1024trust

Göran Hermerén, Small particles, big issues. In: Les nanotechnologies: vers un changement d’éthique? Céline Kermisch et Marie-Geneviève Pinsart (éds). EME Editions, Bruxelles, 2011: 101-121.

Göran Hermerén (red) Det svårfångade människovärdet. En debattskrift. Stockholm: Statens Medicinsk-etiska råd, 2012.

“Det svårfångade människovärdet”, sid 47-80 i föregående.

Göran Hermerén, Georg Suttners konstpedagogik och konstsyn. Möklinta: Gidlunds förlag, 2012.

Göran Hermerén, The Principle of Proportionality Revisited. Medicine, Health Care and Philosophy, volume 15, issue 4 (2012): 373-382.

Hug K, Hermerén G. Which Patient Groups Should Be Asked to Participate in First-in-Human Trials of Stem-Cell-Based Therapies? The Journal of Clinical Ethics, vol 23, 3, fall 2012: 256-271.

Göran Hermerén, Aging Under the Looking-Glass. Policy Implications of Views Expressed in this Volume. In: Maartje Schermer, Wim Pinxten, eds. Ethics, Health Policy and (Anti-) Aging: Mixed Blessings, Chapter 20. Dordrecht, Springer, 2012: 267-290.

Göran Hermerén, Ethical challenges for using human cells in clinical cell therapy. In Stephen B. Dunnett, Anders Björklund, editors:

Progress in Brain Research, Vol. 200, Amsterdam: The Netherlands, 2012, pp. 17-40.

Art, Media, and Money. In: The Philosophy of Arthur C. Danto, ed. R.E. Auxier and L. E. Hahn. Chicago: Open Court, pp. 169-186 (written in 2006, published in 2013).

Göran Hermerén, Dödshjälp i tanke och praxis. Rec av L Sumner, Dödshjälp. Etiska och juridiska perspektiv. Läkartidningen nr 4, 2013, vol 110, p 169.

Göran Hermerén, Comments, In: Trust in Universities, Proceedings from a Symposium held in Stockholm, 26-28 May 2011, ed. Lars Engwall and Peter Scott. London: Portland Press Ltd, pp. 62-67.

Hug K, Hermerén G, Johansson M. Withdrawal from biobank research: considerations and the way forward. Stem Cell Reviews and Reports. 2012; 8(4): 1056-65.

K. Hug and G. Hermerén, Differences Between Parkinson’s and Huntington’s Diseases and Their Role for Prioritization of Stem Cell-Based Treatments. Current Molecular Medicine 2013, 13, 1-15

Göran Hermerén, Kerstin Sahlin & Nils-Eric Sahlin (Editors). Trust and Confidence in Scientific Research. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (The Royal Academy of Letters, History and Antiquities). Konferenser 81. Stockholm 2013. 96 pp. ISBN 978-91-7402-416-6

Göran Hermerén, “Introduction”, sid 7-9 i ovanstående /in the work above.

Ny reviderad upplaga av/New revised edition of:

Etik och socialtjänst. Om förutsättningarna för det sociala arbetets etik. Red. Ulla Pettersson. Kap 2 Göran Hermerén: Utgångspunkter för etisk analys i socialt arbete. Nya upplagan kommer att ges ut av Gleerups förlag, Stockholm (tidigare Gothia).

Senaste publikationer/ Latest publications

Göran Hermerén, Prioriteringar: Plattformen och problemen, i: Prioriteringar i hälso- och sjukvården. Region Skåne: Region Skånes etiska råd, Lund 2013, sid 9-24.

Vad kan vara mer privat än döendet och den sista tiden i livet? Sydsvenskan 19 januari 2014

Minnesord över Georg Suttner, som avled den 28 januari 2014, publicerade – med mindre variationer – i Sydsvenska Dagbladet den 4 februari, Svenska Dagbladet den 9 februari, i Västerbottenkuriren den 14 februari, och i Bohuslänningen. En längre version publicerades i Dalslänningen tidigare (4 februari).

Human stem-cell research in gastroenterology: experimental treatment, tourism and biobanking. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology, available online March 2014. Published in vol 28 (2014): 257-268.

Definitions of fraud and misconduct revisited. Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik 2013, Band 18. de Gruyter. Berlin/Boston: 85-121

Prioriteringar: val och värden i vården. Årsbok 2014. Vetenskapssocieteten i Lund, 2014: 65-96.

Etik – med fokus på ålder? I: Skall äldre särbehandlas? Ed. Eva Nilsson Bågenholm och Nils-Eric Sahlin. Lund: Region Skånes etiska råd, 2014, sid. 47-64.

Malin Parmar, Kristina Hug, Hjalmar Bjartmarz, Johan Jakobsson, Göran Hermerén, and Gesine Paul. Cell therapies for Parkinson’s disease. ACNR (Advances in clinical neuroscience and rehabilitation), 14(3), 2014: 26-28.

Ethical considerations on chimera research, Development, December 2014.

På Minervas bakgård. Om vetenskaplig oredlighet: definitioner, metoder, sanktioner. Stockholm: Kungl. Vitterhetsakademiens Årsbok 2014: 209-233.

Risk screening, testing and diagnosis: ethical aspects. International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences. 2nd ed, ed. by James Wright. Elsevier 2015:698-705.

Werte. In: Handbuch der Bioethik. Ed. Dieter Sturma, Bert Heinrichs. J.B. Metzler Verlag, 2015: 165-174.

Genvägar till nya och bättre människor? Läkartidningen 20-21, 2015 (2015;112:DHUH)

NIPT: Ethical Aspects. In: Essays dedicated to Nils-Eric Sahlin on the occasion of his 60th birthday. Stockholm: Fri tanke: 89-102.

Uttalandet från Washingtonkonferensen: On Human Gene Editing. Publicerad på Smers hemsida den 15 december 2015 (www.smer.se)

Minnesord. Tore Nilstun. Sydsvenskan den 17 januari 2016.

Trust and Mistrust of Science. In: Trust at Risk: Implications for EU policies and Institutions. Brussels: European Commission, 2016: 31-50.

Updated and revised version of my article on Aesthetic qualities, in Encyclopedia of Aesthetics.

Debate articles in SANS Magasin 2016 (3):60-66 and in Läkartidningen on the Oregon model and the need to study it, together with Staffan Bergström, Johan Cullberg, Gösta Gahrton et al.

Debate articles in Läkartidningen  2016 together with Finn Bengtsson, Peter Höglund, Nils-Eric Sahlin and Barbro Westerholm on priority setting in health care, including ”Använd relevanta effekter för att avgöra läkemedelsnytta”; ”NT-rådet underminerar riksdagens plattform för prioriteringar”; ”Slutreplik: Kritiken mot nytolkning av den etiska plattformen kvarstår”; ”Fortfarande gäller att bara riksdagen kan upphäva sina egna beslut”.

(med Nils-Eric Sahlin)  Genredigering – vilka värderingar ska styra? Läkartidningen, 2017-05-24. Läkartidningen. 2017;114:EMZ7

Kjell Asplund och Göran Hermerén, The need to revise the Helsinki Declaration. The Lancet,vol 389, March 25, 2017: 1190-1.

Review of Lars-Olof Åhlberg. Notions of the Aesthetic and of Aesthetics. Essays on Art, Aesthetics and Culture. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014, bBritish Journal of Aesthetics, 2017.

Inez de Beaufort och Göran Hermerén. The slippery slope. Some remarks on the long and winding road to heaven or hell. Ethics, Medicine and Public Health, 2017: 3, 420-428.

Liv. Ulla Kraitz. Stockholm: 2017.

Utgångspunkter för etisk analys i socialt arbete. Etik och socialtjänst, red. Ulla Pettersson. Ny, reviderad upplaga. Stockholm: Gleerups, 2018.

Bilddiagnostik vid misstanke om total hjärninfarkt – etiska aspekter. Yttrande till Socialstyrelsen, 2018. Utlagt på Smers hemsida: www.smer.se (yttranden och skrivelser).

(med Nils-Eric Sahlin). Kostnadseffektivitetens roll vid prioriteringar. Värderingarna ska normera praxis. Läkartidningen, 2018;115:E6DU.

Glaspärlespelet. Årsbok 2018. Vetenskapssocieteten i Lund. Sid 45-63.

Den svårfångade konsten. Om Arthus Dantos konstfilosofi och syn på estetiken. Filosofisk Tidskrift 2018, nr 2, pp 3-17.

Wilhelm von Gegerfelt som fotograf. Katalogtext Waldemarsudde (till utställningen Målaren som fotograf, Waldemarsudde 2018). Sid 99 ff.

Hermerén G, Johansson M. Religion and Biopolitics in Sweden. I: Religion and Biopolitics. Ed. Weiberg-Salzmann M, Willems, U. Springer: Cham, Switzerland. 2020. Pp 213-224.

Johansson M, Hermerén G, Sahlin N-E. Paternal consent in prenatal research. Ethical aspects. Medicine, Health Care and Philosophy (2020) 23:325–331 https://doi.org/10.1007/s11019-019-09919-1

Hermerén, G. The ethics of regenerative medicine. Biologia Futura, Feb 2021. https://doi.org/10.1007/s42977-021-00075-3

Hermerén, G. A Future for Migrants with Acute Heart Problems Seeking Asylum? Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 30:2, 2021: 297-311.

Tengland, P-A, Hermerén, G. Om påverkan och skada. En diskussion av ett av kriterierna i lagen om etikprövning som avser människor (Lag 2003: 460). Socialmedicinsk tidskrift 5-6, 2021; pp 861–871.

Hermerén, G. Konst, konstvärlden och konstvärden. Lund: Vetenskapssocietetens Årsbok, 2022; pp  63-83.

Hermerén G. Etiken bakom prioriteringsplattformen. I: Lotta Vahlne Westerhäll, God hälso- och sjukvård för äldre. Ett rättsligt perspektiv. Gleerups, 2022; pp 113–118.

Hermerén, G. The identity and future(s) of medical ethics. Festskrift till Elisabeth Rynning. Uppsala: Justus, 2023, pp 177-188.

Kommande publikationer/Future publications